Ο οδηγός ρυθμιστικής αυτοαξιολόγησης της ΕΑΔΑΠ: προϋποθέσεις και πλεονεκτήματα, στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΟΜΕΡ με θέμα «Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: παιδαγωγική και διδακτική διάσταση», Βόλος 14-16 Οκτωβρίου 2005.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*