Τα πρόσωπα που με φροντίζουν – Η οπτική των παιδιών, στο πλαίσιο των εισηγήσεων της έκθεσης «Μαμά! Μαμά; Μαμά…», η οποία διοργανώθηκε από Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μουσειακές Σπουδές» και το «Κέντρο Μουσειακών Ερευνών», Αθήνα 18 Μαΐου 2006.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*