«Ενδοσχολική επιμόρφωση και δημιουργικότητα. Η περίπτωση του Λαϊονικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Λευκωσίας» στο ευρωπαϊκό συνέδριο με τίτλο «Δημιουργικότητα και μάθηση στην πρώτη παιδική ηλικία» που συνδιοργάνωσε η Κυπριακή Οργάνωση Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΟΜΕΡ Κύπρου), η Ελληνική Επιτροπή Προσχολικής Αγωγής (ΟΜΕΡ Ελλάδας) και το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου,Κύπρος, 6-8 Μαΐου 2011.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*