Πλαισίωση και συνοδεία των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσχολικής Εκπαίδευσης, με θέμα «Καινοτομίες για την προσχολική εκπαίδευση του 21ου αιών: πρωτοβουλίες, εμπειρίες, προοπτικές», Θεσσαλονίκη, 29-30 Σεπτεμβρίου 2007.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*