Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου στην προώθηση και διάδοση των εκπαιδευτικών αλλαγών, στο 7ο Ετήσιο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Εκπαιδευτικές αλλαγές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείου», Πάτρα 8-10 Απριλίου 2005.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*