Δέκα Χρόνια Synergy: Πορίσματα ενός προγράμματος ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 6ο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης με θέμα «Επιμόρφωση και Επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 30 Απριλίου – 1 Μαΐου 2004.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*