Ο ρόλος της επιμόρφωσης στην προώθηση και διάδοση καινοτομιών που αναδύονται στα σχολεία. Ένα παράδειγμα από την προσχολική εκπαίδευση, στο 8ο Συνέδριο της Μεθοδολογίας και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης με τίτλο «Από την τεχνική λογική των εκ των άνω εκπαιδευτικών αλλαγών στις καινοτόμες απόπειρες που αναδύονται στο σχολείο», Αθήνα 12-14 Ιανουαρίου 2007.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*