Παπαπροκοπίου, Ν. (1998) Αναζητώντας την μόρφωση και την επιμόρφωση, στα πρακτικά του Συνεδρίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών Τοπική αυτοδιοίκηση και Παιδικοί Σταθμοί. Προβληματισμοί Προοπτικές. Αθήνα: Δήμος Αθηναίων.