Παιδαγωγικά συμβόλαια και παιδαγωγικά σχέδια, στο Συνέδριο «Ο σεβασμός των δικαιωμάτων του παιδιού στην προσχολική εκπαίδευση και την εξωσχολική απασχόληση», συνδιοργανωμένο από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και το Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία», Αθήνα 28-29 Νοεμβρίου 2001.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*