Αλληλεπιδράσεις μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και εκπαιδευτικών θεσμών, στο 3ο ετήσιο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής», Πάτρα 4-6 Μαΐου 2001.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*