Ο ρόλος του συντονιστή στους προσχολικούς θεσμούς. Η συμβολή του προγράμματος Leonardo Da Vinci στην Ελλάδα και την Κύπρο, στο 4ο Ετήσιο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Ο εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση», Πάτρα 17-19 Μαΐου 2002.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*