Ενδοσχολική επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη, στο 6ο Ετήσιο Συνέδριο με τίτλο «Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού», που οργάνωσε η Μονάδα Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 30 Απριλίου-2 Μαΐου 2004.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*