Ο ρόλος της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης στην προσχολική ηλικία, στο διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώθηκε από τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών σε συνεργασία με το ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ. με τίτλο «Σύγχρονες Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις στο χώρο της Προσχολικής Αγωγής», Αθήνα 10-11 Σεπτεμβρίου 2005.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*