Η έρευνα δράσης βασικό στήριγμα των μαχόμενων παιδαγωγών, Λόγια Παιδαγωγών και όχι μόνο, τ.1, σ. 20 – 22.