«Καθοδήγηση παιδαγωγών για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των παιδιών» στο σεμινάριο με τίτλο «Ανάλυση-Αναστοχασμός των επιπτώσεων του επιμορφωτικού προγράμματος», το οποίο οργανώθηκε από τον Λαϊονικό Παιδικό Σταθμό της Λευκωσίας (Κύπρος). Κύπρος, 13 Νοεμβρίου 2010.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*