«Σύγχρονες αρχές συντονισμού και πλαισίωσης των βρεφονηπιακών σταθμών» στην ημερίδα με τίλο «Διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος επιμόρφωσης», την οποία οργάνωσε το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο. Κύπρος, 12 Νοεμβρίου 2010.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*