Ενδοσχολική Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Αγωγή, στο 6ο Ετήσιο Συνέδριο με τίτλο «Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού», της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πάτρα 30 Απριλίου – 2 Μαΐου 2004.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*