Μητρικές γλώσσες στο διαπολιτισμικό σχολείο, στο 6ο Πανελλήνιο συνέδριο της ΟΜΕΡ Ελλάδος «Η Γλώσσα ως μέσο και ως αντικείμενο μάθησης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία», Πάτρα 1-3 Ιουνίου 2007.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*