Τα αποτελέσματα στην Ελλάδα του προγράμματος για τη μετάβαση των παιδιών στο σχολείο, στην 3η συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης/ Εκπαιδευτικής Σύμπραξης Grundtvig με τίτλο Parent – Teacher Partnership for Childrens’ Transition to School, Svaly Jur (Σλαβακία), 24-26 Ιανουαρίου 2008.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*