Η μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο: Μια ευρωπαϊκή εμπειρία από το πρόγραμμα Grundtvig, στην ημερίδα “Μετάβαση και προσαρμογή των μικρών παιδιών σε διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα, την οποία συνδιοργάνωσαν η ΕΑΔΑΠ και οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του δήμου Ελευσίνας, Ελευσίνα 27 Φεβρουαρίου 2008.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*