Η συνάντηση με τον “άλλο”: παρεμβάσεις της ΕΑΔΑΠ σε διαφορετικές ομάδες – στόχους, στο συνέδριο “Κοινωνικές Ανισότητες”, το οποίο διοργάνωσε το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη 28-30 Μαΐου 2008.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*