Μια προσπάθεια διαπολιτισμικής προσέγγισης στην προσχολική ηλικία. Το πρόγραμμα «Αίσωπος», στο 7ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Βρεφονηπιαγωγών (ΤΕΙ) με τίτλο «Πρώτες εμπειρίες – Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα», Αθήνα 27-28 Μαΐου 2000.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*