Πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο διερευνά τη δημιουργία διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Διεξήχθη στον αφρικάνικο παιδικό σταθμό της Αθήνας, ο οποίος υποδέχονταν παιδιά από τριών μηνών έως έξι ετών, προερχόμενα από είκοσι και πλέον διαφορετικές χώρες. Εφαρμόστηκε επίσης στον 5ο και 6ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Δήμου Αθήνας. Το ερευνητικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο πάνω στο πρότυπο της έρευνας δράσης – επιμόρφωσης, περιλάμβανε τα εξής παράλληλα σχέδια δράσης:

  • «Ο δικός μας κόσμος» με στόχο τη διεύρυνση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων, οι οποίες ενισχύουν τον αμοιβαίο σεβασμό και την αλληλοαποδοχή μεταξύ των παιδιών. Μέρος των αποτελεσμάτων, τα οποία αφορούν στον άξονα αυτόν παρουσιάζονται στα:

– ΕΑΔΑΠ (επιμ.) (2007) Σεβασμός στη Διαφορά. Αθήνα: ΕΑΔΑΠ.

– Ρήγα, Β. (2006) Η έρευνα δράσης σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον παιδιών προσχολικής ηλικίας, Virtual School. The Sciences of Education Online, v.3, n. 3.

– Ρήγα, Β. και Αναγνωστοπούλου, Λ. (2005) Ενδοσχολική επιμόρφωση στη διαπολιτισμική αγωγή, στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ.) (2005) Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Αθήνα: Μεταίχμιο.

– Χριστοπούλου, Ε. (2003) Τα παιδιά καθορίζουν το αναλυτικό πρόγραμμα της σχολικής χρονιάς. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 5ο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης με θέμα «Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 9-11 Μαΐου 2003.

– Riga, V. (2002) A World of Our Own. Εισήγηση στο 12th Annual Conference on Quality in Early Childhood Education, συνδιοργανωμένο από την European Early Childhood Education Research Association, το Τμήμα Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Ίδρυμα Λητώ Παπαχριστοφόρου, Λευκωσία, 28-31 Αυγούστου 2002.

– Scientific Team of SEDCE (2002) Learning = Mesoj=qgl: a 3-year research project in a multicultural environment, αναρτημένη ανακοίνωση στο 12th Annual Conference on Quality in Early Childhood Education, συνδιοργανωμένο από την European Early Childhood Education Research Association, το Τμήμα Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Ίδρυμα Λητώ Παπαχριστοφόρου, Λευκωσία, 28-31 Αυγούστου 2002.

  • «Σχέσεις γονέων – παιδαγωγών», το οποίο εστίαζε στη δημιουργία εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικού προσωπικού και γονέων μέσω της σταδιακής εμπλοκής των οικογενειών σε παιδαγωγικές δράσεις. Ο άξονας αυτός παρουσιάζεται στο βιβλίο ΕΑΔΑΠ (επιμ.) (2004) Μαζί, Παιδαγωγοί και Γονείς στο διαπολιτισμικό σχολείο. Αθήνα: τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.
  • «Το άνοιγμα του παιδικού σταθμού στη γειτονιά» έτσι ώστε να αποτελέσει έναν τόπο συνάντησης, επαφής και ανταλλαγών μεταξύ παιδιών και ενηλίκων από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Μέρος της προσέγγισης παρουσιάζεται στο βιβλίο ΕΑΔΑΠ (επιμ.) (2007) Σεβασμός στη Διαφορά. Αθήνα: ΕΑΔΑΠ.
  • Η «Επιμόρφωση στη διαπολιτισμική προσέγγιση» διερευνούσε τεχνικές συνεχούς ενδοσχολικής επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και σπουδαστών παιδαγωγικών τμημάτων. Συνοπτική παρουσίαση της επιμορφωτικής διαδικασίας παρουσιάζεται στο Ρήγα, Β. και Αναγνωστοπούλου, Λ. (2005) Ενδοσχολική επιμόρφωση στη διαπολιτισμική αγωγή, στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ.) (2005) Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Image Gallery