«Ανάλυση-Αξιολόγηση δεδομένων των νεότερων εξελίξεων της Παιδαγωγικής Επιστήμης στην Προσχολική αγωγή και των επιπτώσεών τους στην οργάνωση και λειτουργία του Δ.Β.Α. καθώς και κατάρτιση προτάσεων αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του Δ.Β.Α., αναμόρφωσης της λειτουργίας, οργάνωσης και στελέχωσης των Π.Σ. και αναβάθμισης των Παιδαγωγικών Προγραμμάτων»

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αποτυπώσει τα σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά στη λειτουργία του οργανισμού, να εντοπίσει τα σημεία δυσλειτουργίας του και να προσδώσει αξία στις καλές πρακτικές που διευκολύνουν τη διαχείριση, την οργάνωση και την επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Τα δεδομένα της μπορούν μακροπρόθεσμα να αποτελέσουν βάση για περαιτέρω παρεμβάσεις που σκοπό θα έχουν τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών σε δομές υποδοχής για τα μικρά παιδιά στην Ελλάδα.
Το δείγμα της έρευνας περιλάμβανε συνεντεύξεις με διευθυντές διαφόρων διευθύνσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, τμηματάρχες και παιδαγωγούς καθώς και focus group με προσωπικό των παιδικών σταθμών.
Η μελέτη ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2012 και κατέδειξε ότι το ΔΒΑ διαθέτει τους βασικούς δείκτες υποδομής. Ωστόσο, απαιτούνται σημαντικές ρυθμίσεις για να ενισχυθεί ένα ευνοϊκό εργασιακό κλίμα και μια στρατηγική που θα προωθήσει την αυτοεξέλιξή του. Το άνοιγμα προς τους γονείς μπορεί να ενεργοποιήσει δυνάμεις που είναι εγκλωβισμένες και διατηρούνται σε απραξία και να δημιουργήσει ένα αίσθημα ασφάλειας στο μικρό παιδί και στους γονείς του που διαμένουν στην Αθήνα, για μια ομαλή μετάβαση από το οικογενειακό στο πρώτο ποιοτικό, έξωοικογενειακό κοινωνικό περιβάλλον.

Image Gallery