Η έρευνα έγινε σε ειδικά σχολεία του Ρεθύμνου το 1992. Τα αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν στο Εθνικό Συνέδριο της Γαλλίας του CNEFASES και δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό CNEFASES (1995), Les Cahiers de Beaumont, No 69/70, tome I-II, Paris, Oct.- Dec.

Image Gallery