ΑΘΗΝΑ 2004, (σε συνεργασία με το Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Αθήνας, 2005-2006). Σκοπός της έρευνας είναι να μελετηθούν οι παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν μια αποτελεσματική εποπτεία στο πλαίσιο της βασικής κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα διερευνούνται οι τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν την εποπτεία και την υποστήριξη των φοιτητών στο πλαίσιο της βασικής τους κατάρτισης. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από ερωτηματολόγια, τα οποία απάντησαν 250 φοιτήτριες του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αθήνας και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων αναμένεται.

Image Gallery