Σκοπός της έρευνας ήταν α) να αναδειχθούν, μέσα από μεθόδους και εργαλεία – φιλικά προς τους εκπαιδευτικούς – τα προβλήματα της μετάβασης και β) να διερευνηθούν προσεγγίσεις παρέμβασης που αφορούν κυρίως στην προετοιμασία από την πλευρά του νηπιαγωγείου. Η ερευνητική ομάδα αποτελείτο από πανεπιστημιακό του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, μία νηπιαγωγό και τρεις δασκάλους. Αποτελέσματα της έρευνας έχουν δημοσιοποιηθεί:

  • στο 8ο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης με θέμα «Από την τεχνική λογική των εκ των άνω εκπαιδευτικών αλλαγών στις καινοτόμες απόπειρες που αναδύονται στο σχολείο», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων στις 12-14 Ιανουαρίου 2007,
  • στο βιβλίο Μπαγάκης, Γ., Διδάχου, Ε., Βαλμάς, Φ., Λουμάκου, Μ., Πομώνης, Μ. (2006) Η ομαλή μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και η προσαρμογή τους στην Α’ τάξη. Αθήνα: Μεταίχμιο,
  • στο βιβλίο Μπαγάκης, Γ. (επιμ.) (2006) Εκπαιδευτικές αλλαγές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείου. Αθήνα: Μεταίχμιο,
  • στο 7ο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης με θέμα «Εκπαιδευτικές Αλλαγές. Η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείου», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 8-10 Απριλίου 2005,
  • στο βιβλίο Μπαγάκης, Γ. (επιμ.) (2004) Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα. Αθήνα: Μεταίχμιο και
  • στο 5ο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης με θέμα «Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 9-11 Μαΐου 2003.

Image Gallery