Στόχος του προγράμματος είναι η διακρατική κινητικότητα για την πραγματοποίηση επιμόρφωσης, στην οποία θα συμμετάσχουν αφενός ο Λαϊονικός Βρεφονηπιακός Σταθμός & Νηπιαγωγείο, που έχει έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου στη Λευκωσία της Κύπρου, και αφετέρου η ΕΑΔΑΠ. Οι ανάγκες που οδήγησαν το Λαϊονικό Βρεφονηπιακό Σταθμό & Νηπιαγωγείο να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κινητικότητας συνδέονται με την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στους γονείς. Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό προσωπικό του Λαϊονικού Βρεφονηπιακού Σταθμού & Νηπιαγωγείου προσβλέπει στις επιμορφώσεις αυτές προκειμένου να έρθει σε επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις σε παιδαγωγικά ζητήματα προσχολικής αγωγής, ώστε να διευρύνει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσόντα του, και να ανοίξει το δρόμο για προσωπική ανάπτυξη στο πεδίο της αγωγής των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Εξάλλου, ο Λαϊονικός Βρεφονηπιακός Σταθμός & Νηπιαγωγείο προσδοκά να υιοθετήσει καινοτόμα εκπαιδευτικά συστήματα και πρακτικές που μπορεί να προσφέρει η ΕΑΔΑΠ μέσα από την εξειδίκευσή της σε εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές μεθόδους για βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας. Επιπλέον, ένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, καθώς και η αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους από την αγορά. Η ΕΑΔΑΠ θα εστιάσει στη μεταφορά, βελτίωση και επικαιροποίηση των καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών που εφαρμόζονται στο χώρο της προσχολικής αγωγής, και θα ανταλλάξει εμπειρίες με τους ομολόγους της. Η ομάδα του Λαϊονικού Βρεφονηπιακού Σταθμού & Νηπιαγωγείου που θα συμμετάσχει στην πρακτική άσκηση, αριθμεί 12 άτομα υψηλού εκπαιδευτικού προφίλ και με μεγάλη εμπειρία. Από την πλευρά της ΕΑΔΑΠ, τις υπηρεσίες τους στην προαναφερθείσα ομάδα θα παράσχουν τέσσερα μέλη της οργάνωσης με μεγάλη εξειδίκευση σε παιδαγωγικά ζητήματα.

Image Gallery