Στόχος της έρευνας ήταν να προσδιοριστεί ο ρόλος των γονέων στα προσχολικά ιδρύματα και να αναδειχθούν πρωτοβουλίες των παιδαγωγών, οι οποίες ενισχύουν τη σχέση μεταξύ ιδρύματος προσχολικής αγωγής και γονέων. Στην Ελλάδα η έρευνα πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 1994 σε 60 κρατικούς και δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς του Νομού Αττικής. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε διήμερο σεμινάριο, το οποίο οργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών (ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ.) τον Νοέμβριο του 1994 στην Αθήνα.

Image Gallery