Σωκράτης/Grundtvig 2 Σχέδιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο “Knowing me Knowing you” (02-GRC01-S2G01-00062-1, 03-GRC01-S2G01-00035-2 και 04-GRC01-S2G01-00018-3). Από το 2002 έως το 2004 σε συνεργασία με Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Λιθουανία, Νορβηγία, Σλοβακία. Στόχος του ευρωπαϊκού σχεδίου είναι να φέρει σε επαφή εκπαιδευτές ενηλίκων απ’ όλη την Ευρώπη, οι οποίοι δουλεύουν στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση, έτσι ώστε να βελτιώσουν τις γνώσεις τους πάνω στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και να αναπτύξουν ένα σύνολο από καλές πρακτικές εκπαίδευσης. Μέσα από βιωματικά σεμινάρια και εργαστήρια εντοπίστηκαν τα κλειδιά της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και δημιουργήθηκαν νέες μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα θέματα των εργαστηρίων επικεντρώνονταν στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τη «Νέα Ευρώπη», τη δημοκρατία και την ταυτότητα.

Image Gallery