Σωκράτης/Grundtvig 2 Σχέδιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο “European Summer Academy” (02-GRC01-S2G01-00066-1 και 03-GRC01-S2G01-00040-2), από το 2002 έως το 2003 σε συνεργασία με Ρουμανία, Γερμανία, Πολωνία, Ολλανδία, Βόρειο Ιρλανδία, Δανία, Λετονία, Βέλγιο. Το συγκεκριμένο σχέδιο έδινε ιδιαίτερη έμφαση στις καινοτόμες προσεγγίσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και στη βελτίωση εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για κοινωνικά ή οικονομικά μη προνομιούχες ομάδες. Βασίστηκε στην πεποίθηση, η οποία ήταν κοινή σε όλους τους συμμετέχοντες φορείς, ότι μία από τις βασικότερες αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού. Η «Καλοκαιρινή Ακαδημία» λειτούργησε ως ένα είδος ευρωπαϊκού πειραματικού εργαστηρίου, δίνοντας την ευκαιρία σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές να συμμετάσχουν σε δημιουργικά καλλιτεχνικά εργαστήρια, διαλέξεις και σεμινάρια.

Image Gallery