Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο 3rd European Conference of the Quality of Early Childhood Education, (3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Ποιότητα της Προσχολικής Αγωγής) το οποίο οργανώθηκε από το EECERA – European Early Childhood Education Research Association (Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Σύλλογο Προσχολικής Ηλικίας) στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής, 1-3 Σεπτεμβρίου 1993, Ελλάδα.

Image Gallery