Το πρόγραμμα Erato πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Κροατία. Πρόκειται για ανάλυση του οπτικοακουστικού και γραπτού υλικού, το οποίο παράχθηκε κατά τη διάρκεια ερευνητικών προγραμμάτων που διεξάχθηκαν στις πέντε προαναφερθείσες χώρες. Η ανάλυση στοχεύει στην οριοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησης που αφορούν στις συμπεριφορές και στις δημιουργίες των παιδιών, στις σχέσεις παιδαγωγών-παιδιών, στις σχέσεις παιδαγωγών-γονέων και στις σχέσεις μεταξύ των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού. Το τελικό προϊόν θα είναι ένας μεθοδολογικός οδηγός, ο οποίος θα υποστηρίξει την οργάνωση και την ανάλυση βιντεοσκοπημένων ή καταγεγραμμένων παιδαγωγικών πρακτικών, όπως επίσης και την αξιολόγηση και ρύθμιση των δράσεων από τους εκπαιδευτικούς (ρυθμιστική αυτοαξιολόγηση).

Image Gallery