Σωκράτης/Grundtvig 2 Σχέδιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο “Parent – Teacher Partnership for Children’s Transition to School” (06-GRC01-S2G01-00034-1 και 07-GRC01-GR04-00064-2). Από το 2006 έως το 2008 σε συνεργασία με Πολωνία, Βόρειο Ιρλανδία, Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία. Στόχος της εκπαιδευτικής σύμπραξης ήταν να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί πιλοτικά σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες ένα καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα, το οποίο θα απευθύνεται σε γονείς, νηπιαγωγούς και δασκάλους με στόχο τη μεταξύ τους συνεργασία για την ομαλή μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Αρχική δράση του σχεδίου ήταν η λεπτομερής ανίχνευση και ανάλυση των αναγκών όλων, όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία μετάβασης των παιδιών στο σχολείο (π.χ. γονείς, δάσκαλοι, τα ίδια τα παιδιά, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λπ.), μέσα από ποιοτική έρευνα που διεξήχθη ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες. Το πιλοτικό σχέδιο του επιμορφωτικού προγράμματος στηρίχθηκε στα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής αυτής έρευνας. Το σχολικό έτος 2007-2008 γονείς, νηπιαγωγοί και δάσκαλοι από τις πέντε χώρες συμμετείχαν στην επιμόρφωση και αξιολόγησαν το σχέδιο του επιμορφωτικού προγράμματος. Πέρα από το επιμορφωτικό πρόγραμμα που προέκυψε από την ευρωπαϊκή σύμπραξη, συντάχθηκε και ένας Οδηγός Καλών Πρακτικών για την ομαλή μετάβαση των παιδιών στο σχολείο. Τα αποτελέσματα της διετούς αυτής σύμπραξης ανακοινώθηκαν στη διεθνή ημερίδα που οργάνωσε η ΕΑΔΑΠ στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2008.

Image Gallery