Απευθύνονται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης αγωγής και εκπαίδευσης. Πραγματοποιούνται με συγχρηματοδότηση από τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Image Gallery