Πολυεπίπεδη επιμορφωτική παρέμβαση με στόχο το συντονισμό σχολικών μονάδων, την αλληλοεπιμόρφωση και τη διάχυση εκπαιδευτικών καινοτομιών σε σχολικές περιφέρειες.