Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου αναφέρονται στις γενικές αρχές αμφίδρομης επικοινωνίας, στις ευνοϊκές συνθήκες και τα εμπόδια στην ενεργητική ακρόαση, στη λεκτική επικοινωνία, στο λόγο και την καλλιτεχνική έκφραση, στη μέθοδο του «Μωσαϊκού».

Image Gallery