Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου αναφέρονται στις βασικές αρχές, τα εργαλεία και τα στάδια μιας ολοκληρωμένης εμψύχωσης, καθώς και στις βασικές αρχές και τα βήματα του σχεδιασμού προγραμμάτων για παιδιά.

Image Gallery