Τον Νοέμβριο (29-30/11/2016) η ΕΑΔΑΠ συμμετείχε στις εργασίες του 10th European Forum on the Rights of the Child: the protection of children in migration, που έγινε στις Βρυξέλλες.

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ οργανώνεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το θέμα για το 2016 ήταν «Η προστασία των παιδιών στη μετανάστευση». Στις 4 παράλληλες συνεδρίες (Εντοπισμός και προστασία, Υποδοχή, Πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου και  Βιώσιμες λύσεις συμπεριλαμβανομένης της Ένταξης) συζητήθηκαν τρόποι προώθησης καλών πρακτικών  βασισμένες στα δικαιώματα του παιδιού.

Η ΕΑΔΑΠ συμμετείχε στην συνεδρία «Υποδοχή» παρουσιάζοντας και συζητώντας θέματα ποιοτικής φροντίδας και πρόσβασης στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών μεταναστών.