Στις αρχές Δεκεμβρίου 2016 κυκλοφόρησε το 3ο κατά σειρά ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ, (ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Εκδ. Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα, Αθήνα, Οκτώβριος 2016).

Με πρόταση της ΕΑΔΑΠ που χρηματοδοτήθηκε από την Ελβετική Πρεσβεία στην Ελλάδα και σε συνεργασία με την ΕΑΔΑΠ, την UNHCR (Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες) και την ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση, δημιουργήθηκε το λεξικό το οποίο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος απευθύνεται στους παρόχους (providers) των Ανοιχτών Δομών Φιλοξενίας Προσφύγων και το δεύτερο μέρος στους ίδιους τους Πρόσφυγες.

Στόχος του είναι να διευκολύνει την επικοινωνία των φιλοξενούμενων προσφύγων με τους Έλληνες με τους οποίους έρχονται σε επαφή. Το περιεχόμενο αναφέρεται σε γενικές πληροφορίες καθώς επίσης και σε θέματα συνθηκών ζωής, τροφής, υγείας και προστασίας. Υπάρχουν ακόμη κεφάλαια που αφορούν ειδικότερα τις γυναίκες και τα μικρά ασυνόδευτα παιδιά.

Το υλικό είναι μεταφρασμένο σε έξι γλώσσες (Αραβικά, Φαρσί, Ουρντού, Σοράνι, Κουρμανζί και Γαλλικά) και θα διανεμηθεί σε όλες τις Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας. Φάκελοι με τα ίδια κεφάλαια, με αντίστοιχο περιεχόμενο και αντίστροφη φωνητική απόδοση θα διατεθούν προς τους Υπεύθυνους Διοίκησης σε Κέντρα Φιλοξενίας για πρόσφυγες, τους παρόχους υπηρεσιών και σε άλλους φορείς σε ανοιχτούς χώρους διαμονής σε όλη τη χώρα.

Παρακάτω παραθέτονται ηλεκτρονικές εκδόσεις του Mικρού Λεξικού σε μορφή αρχείων .pdf, διαθέσιμες online για ελεύθερη λήψη και εκτύπωση σύμφωνα με τις ανάγκες του καθενός.

 

 

Για Επωφελούμενους (booklet)

Αραβικά

Σορανί

Φαρσί

Ουρντού

Κιρμαντζί

Γαλλικά

Για Παρόχους Υπηρεσιών (A4)

Αραβικά

Σορανί

Φαρσί

Ουρντού

Κιρμαντζί

Γαλλικά