Ο συντονισμός του προγράμματος για την ανάπτυξη παιδιών πρώιμης ηλικίας με αυτό για την κλιματική αλλαγή μπορεί να ενδυναμώσει και τα δύο.

Έρευνα για τα παράλληλα οφέλη του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής δημιουργεί προηγούμενο.

Οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, το αστικό πράσινο και τις μεταφορές περιλαμβάνονται ανάμεσα στις πιθανές σχέσεις/στους πιθανούς δεσμούς

 

Carlos Dora

Πρώην Συντονιστής, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Γενεύη, Ελβετία

Τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα έχουν την πιθανότητα να ζήσουν μέχρι ο 2100, όταν – με βάση την τρέχουσα πορεία των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου – οι θερμοκρασίες θα έχουν ανέλθει μέχρι 4 βαθμούς C (Collins et al., 2013), αυξάνοντας τη στάθμη της θάλασσας πλημυρίζοντας τα παράκτια εδάφη, και οι ακραίες καιρικές συνθήκες θα έχουν επηρεάσει δραματικά την γεωργική παραγωγή και την έλλειψη νερού. Οποιοδήποτε πρόγραμμα δράσης για την ανάπτυξη της πρώιμης παιδικής ηλικίας θα πρέπει να στοχεύει στον περιορισμό των επιπτώσεων που θα επιφέρει η κλιματική αλλαγή στα παιδιά κατά τη διάρκεια όλης της ζωής τους. Μπορούν, όμως, τα προγράμματα δράσης να ενισχύσουν, επίσης, την κατάσταση βελτίωσης της ανάπτυξης των παιδιών πρώιμης ηλικίας;

 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ_ΑΛΛΑΓΗ σε μορφή αρχείου .pdf