Νέα ερευνητικά ευρήματα προσδιορίζουν στρατηγικές ανάπτυξης συστημάτων προσχολικής ηλικίας. Οι ερευνητές εξέτασαν έξι χώρες στις οποίες η εκπαίδευση και η φροντίδα στην προσχολική ηλικία είναι αναπτυγμένες. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν την ανάγκη για σεβασμό στις διαφορές των γενικών πλαισίων, όταν αντιμετωπίζουμε συστημικά στοιχεία.

 

Sharon Lynn Kagan

Καθηγητής Προσχολικής Ηλικίας και Οικογενειακής Πολιτικής

Caitlin M. Dermody

Βοηθός Ερευνητής

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ σε μορφή αρχείου .pdf