Η ΕΑΔΑΠ παρουσιάζει το καινούριο της βιβλίο που αφορά στην ομαλή ένταξη των παιδιών προσφύγων στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς.

Αποτελείται από έναν οδηγό, μία σειρά από καρτέλες και ένα CD για την εύκολη αξιοποίησή τους. Με το προϊόν αυτό η ΕΑΔΑΠ (www.eadap.gr) ολοκληρώνει μια σειρά εργαλείων που δημιούργησε, μέσα από ένα μακρόχρονο κύκλο ερευνών, καταρτίσεων και προσπαθειών, ώστε οι Έλληνες παιδαγωγοί να καταστούν ευαίσθητοι στις προκλήσεις, ακροατές στις ανάγκες των μικρών παιδιών και επιδέξιοι διαχειριστές των σημερινών προκλήσεων.

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.pdf

ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.pdf