ΕΑΔΑΠ (ed.) , Αθήνα, (2020). Μικρά Παιδιά Πρόσφυγες σε Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς. Οδηγός Καλών Πρακτικών.

Η ΕΑΔΑΠ παρουσιάζει το καινούριο της βιβλίο που αφορά στην ομαλή ένταξη των παιδιών προσφύγων στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς. Αποτελείται από έναν οδηγό, μία σειρά από καρτέλες και ένα CD για την εύκολη αξιοποίησή τους. Με το προϊόν αυτό...

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ –  ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   Με αφορμή τον καινούριο κανονισμό λειτουργίας δημοτικών Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που παρουσιάστηκε στις 17/11/2017 και ειδικότερα το άρθρο 3 1.α όπου αναφέρεται ότι...

Ας ακούσουμε τα μικρά παιδιά, διαφορετικοί τρόποι έκφρασης των παιδιών και πρακτικές ενεργητικής ακρόασης

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου αναφέρονται στις γενικές αρχές αμφίδρομης επικοινωνίας, στις ευνοϊκές συνθήκες και τα εμπόδια στην ενεργητική ακρόαση, στη λεκτική επικοινωνία, στο λόγο και την καλλιτεχνική έκφραση, στη μέθοδο του «Μωσαϊκού». Image Gallery

Προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης (ΠΕΕΠ)

Απευθύνονται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης αγωγής και εκπαίδευσης. Πραγματοποιούνται με συγχρηματοδότηση από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Image Gallery