ΕΑΔΑΠ (ed.) , Αθήνα, (2020). Μικρά Παιδιά Πρόσφυγες σε Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς. Οδηγός Καλών Πρακτικών.

Η ΕΑΔΑΠ παρουσιάζει το καινούριο της βιβλίο που αφορά στην ομαλή ένταξη των παιδιών προσφύγων στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς. Αποτελείται από έναν οδηγό, μία σειρά από καρτέλες και ένα CD για την εύκολη αξιοποίησή τους. Με το προϊόν αυτό...

Συμμετοχή της ΕΑΔΑΠ στην δημιουργία του ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2016 κυκλοφόρησε το 3ο κατά σειρά ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ, (ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Εκδ. Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα, Αθήνα, Οκτώβριος 2016). Με πρόταση της ΕΑΔΑΠ που χρηματοδοτήθηκε από την Ελβετική Πρεσβεία στην Ελλάδα και σε συνεργασία με...

ΕΑΔΑΠ (ed,) , Αθήνα, (2014) ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ xρήσιμο σε Ιατρούς και Νοσηλευτές για την επικοινωνία με μετανάστες

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνει η Ελλάδα για την καλύτερη δυνατή υποδοχή των αλλοδαπών μεταναστών, η ΕΑΔΑΠ σε συνεργασία με την Ελβετική Πρεσβεία, δημιούργησε ένα «ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ» χρήσιμο σε Ιατρούς και Νοσηλευτές. Στόχος του είναι να διευκολύνει την...

ΕΑΔΑΠ (ed.) , Αθήνα, (2015) ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ για την υποδοχή των παιδιών μεταναστών και των οικογενειών τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

Η ΕΑΔΑΠ συνεχίζοντας το σχέδιο δράσης «Ας τους ακούσουμε» – πρόγραμμα ευαισθητοποίησης εμπλεκομένων στην υποδοχή μεταναστών στη χώρα μας, δημιούργησε το 2ο λεξικό με τίτλο: “ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ...

ΕΑΔΑΠ (επιμ.) (2011) Μεθοδολογικός Οδηγός ΕΡΑΤΩ. Η αποδοχή της διαφορετικότητας στις προσχολικές δομές (Για παιδιά 0-6 ετών): Ανάλυση, αξιολόγηση, καινοτομία. Αθήνα: Εκδόσεις Ντουντούμη.

Ο “Μεθοδολογικός οδηγός Ερατώ” παρουσιάζει προσεγγίσεις και μεθοδολογικά εργαλεία που διερευνήθηκαν κατά τη διάρκεια του τριετούς ομώνυμου ερευνητικού προγράμματος. Στόχος του Ερατώ ήταν η επεξεργασία μηχανισμών ανάλυσης κι αξιολόγησης της εμπειρίας των παιδιών και των οικογενειών τους στις προσχολικές...

Clark, A. & Moss, P. (2010) Ας ακούσουμε τα μικρά παιδιά: Η προσέγγιση του «Μωσαïκού». Αθήνα: ΕΑΔΑΠ.

Το βιβλίο εξετάζει πώς μπορούν οι απόψεις και οι εμπειρίες των μικρών παιδιών να τοποθετηθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των υπηρεσιών αξιολόγησης των προσχολικών δομών. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια, προκειμένου να αναθεωρηθούν οι παραδοσιακές μέθοδοι άντλησης πληροφοριών,...

Ρήγα, Β. (2010) Εγχειρίδιο Διαπολιτισμικού Διαλόγου. Αθήνα: ΕΑΔΑΠ.

Το βιβλίο παρουσιάζει την έννοια του διαπολιτισμικού διαλόγου και εξετάζει τις διαφορετικές προοπτικές του μέσα από δραστηριότητες για την εκπαίδευση των ενηλίκων. Σκοπός του είναι να επιτρέψει στα άτομα και τις ομάδες να συμμετάσχουν σε έναν ανοικτό διάλογο για...

Παρασκευοπούλου, Μ. (2009) Προσχολικά Ιδρύματα και Κοινωνικοί Συνεργάτες. Αθήνα: τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός. (επιμ) ΕΑΔΑΠ

Στο βιβλίο παρουσιάζεται έρευνα δράσης η οποία στοχεύει να διερευνήσει διαδικασίες που υποστηρίζουν το «άνοιγμα» του εκπαιδευτικού θεσμού στον κοινωνικό περίγυρο. Περιγράφονται δράσεις που φέρνουν σε επαφή τα παιδιά με τη γύρω πραγματικότητα και ταυτόχρονα εντάσσουν κοινωνικούς συνεργάτες στη...

ΕΑΔΑΠ (επιμ.) (2007) Σεβασμός στη διαφορά. Αθήνα: ΕΑΔΑΠ.

Στο βιβλίο αυτό αποτυπώνονται οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στην ημερίδα με τίτλο «Σεβασμός στη διαφορά», που διοργανώθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2004, από την ΕΑΔΑΠ και τη Διεύθυνση Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αθηναίων. Το βιβλίο περιλαμβάνει κείμενα εκπροσώπων από τον ακαδημαϊκό,...

Παπαπροκοπίου, Ν. και Παπαδάκου, Ε. (2004) Δέκα Χρόνια Synergy. Αθήνα: ΕΑΔΑΠ.

Το παρόν βιβλίο ξεκινά με μια περιεκτική παρουσίαση των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων και του καινοτόμου προγράμματος ενδοσχολικής επιμόρφωσης Synergy. Παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συνεχούς διαμορφωτικής αξιολόγησης των δέκα πρώτων χρόνων εφαρμογής του προγράμματος, καθώς και τα αποτελέσματα της τελικής...