ΕΑΔΑΠ (επιμ.) (2004) Μαζί, Παιδαγωγοί και Γονείς στο διαπολιτισμικό σχολείο (συνοδεύεται από DVD). Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός.

Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει μέρος του ερευνητικού-επιμορφωτικού προγράμματος διαπολιτισμικής αγωγής Αίσωπος, το οποίο σχεδιάστηκε από την ΕΑΔΑΠ και εφαρμόστηκε, από το 1999 έως το 2005, σε χώρους προσχολικής αγωγής. Μέσα στις σελίδες αυτού του βιβλίου αναδεικνύονται οι προσπάθειες των...

ΕΑΔΑΠ (επιμ.) (2003) Προς μια συνεργατική και συμμετοχική επιμόρφωση στην προσχολική αγωγή. Αθήνα: τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει την «περιπέτεια» μιας προσπάθειας που στοχεύει στην ανανέωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με ερευνητικές ομάδες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, κ.ά.), η ΕΑΔΑΠ μελέτησε τους παράγοντες που προσδιορίζουν...

Κοσμά, Β., Ευστρατίου, Μ., Παπαγεωργίου, Κ. (2002) Εγχειρίδιο για την Οργάνωση Προσχολικής Δανειστικής Βιβλιοθήκης. Αθήνα: ΕΑΔΑΠ

Απόρροια εφαρμοσμένης έρευνας σε χώρο προσχολικής αγωγής, το μικρό αυτό βιβλίο, γραμμένο από παιδαγωγούς εκ των οποίων η μία είναι και βιβλιοθηκονόμος, επιθυμεί να δώσει σαφείς, απλές και εύκολα εφαρμόσιμες οδηγίες για την οργάνωση μιας βιβλιοθήκης που να χρησιμοποιείται...