Μαμά! Μαμά; Μαμά…

Έκθεση στις 11-20 Μαΐου 2006, σε συνεργασία με το Κέντρο Μουσειακών Ερευνών και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Μουσειακές Σπουδές» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ΕΑΔΑΠ, σε συνεργασία με φορείς προσχολικής αγωγής, παρουσίασε το έργο «Τα πρόσωπα που με φροντίζουν-Η οπτική των παιδιών»....