Εκπαιδευτικά Ταξίδια

Η ΕΑΔΑΠ οργανώνει εκπαιδευτικά ταξίδια με σκοπό την ενημέρωση, την ανταλλαγή πηροφοριών, καθώς και την προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των εκπαιδευτικών μονάδων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τα ταξίδια απευθύνονται σε υπεύθυνους φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και υπουργείων, εκπαιδευτικούς, καθώς...