Παπαπροκοπίου, Ν. και Ε. Χαραλάμπους (2011)

«Ενδοσχολική επιμόρφωση και δημιουργικότητα. Η περίπτωση του Λαϊονικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Λευκωσίας» στο ευρωπαϊκό συνέδριο με τίτλο «Δημιουργικότητα και μάθηση στην πρώτη παιδική ηλικία» που συνδιοργάνωσε η Κυπριακή Οργάνωση Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΟΜΕΡ Κύπρου), η Ελληνική Επιτροπή Προσχολικής Αγωγής...

Παπαπροκοπίου, Ν. (2010)

«Καθοδήγηση παιδαγωγών για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των παιδιών» στο σεμινάριο με τίτλο «Ανάλυση-Αναστοχασμός των επιπτώσεων του επιμορφωτικού προγράμματος», το οποίο οργανώθηκε από τον Λαϊονικό Παιδικό Σταθμό της Λευκωσίας (Κύπρος). Κύπρος, 13 Νοεμβρίου 2010.

Παπαπροκοπίου, Ν. (2010)

«Σύγχρονες αρχές συντονισμού και πλαισίωσης των βρεφονηπιακών σταθμών» στην ημερίδα με τίλο «Διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος επιμόρφωσης», την οποία οργάνωσε το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο. Κύπρος, 12 Νοεμβρίου 2010.

Αναγνωστοπούλου, Λ. (2010)

«Ο κοινωνικός ρόλος της προσχολικής δομής» με βάση την εμπειρία του προγράμματος Αίσωπος, στην ημερίδα για το προσωπικό των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης της ΟΝΕ της περιοχής της Λιέγης, με τίτλo «Journèe de sensibilisation sur l’implication des familles dans les...

Αναγνωστοπούλου, Λ. (2010)

«Στρατηγικές και συγκεκριμένες δράσεις του προγράμματος Αίσωπος που ευνοούν την εμπλοκή όλων των οικογενειών στη ζωή της προσχολικής δομής», στην ημερίδα για τους παιδαγωγούς των προσχολικών δομών της ΟΝΕ της επαρχίας Luxembourg του Βελγίου, με τίτλο «Journèe de sensibilisation...

Αναγνωστοπούλου, Λ. (2010)

«Οι σχέσεις μεταξύ παιδαγωγών, οικογενειών και παιδιών» με βάση την εμπειρία του προγράμματος Αίσωπος, στην ημερίδα για τους διοικητικούς, τις διευθύντριες, τις συντονίστριες και τους παιδαγωγικούς συμβούλους των προσχολικών δόμων τις ΟΝΕ της γαλλόφωνης κοινότητας του Βελγίου, με τίτλο...

Παπαπροκοπίου, Ν. και Α. Καμμένου (2010)

«Η υποδοχή των βρεφών και μικρών παιδιών στην Ελλάδα. Στάσεις γονέων και παιδαγωγών». Αναρτημένη ανακοίνωση στο συνέδριο του Anglia Ruskin University με θέμα “Early Childhood Curriculum, Policy and Pedagogy in the 21st Century”. Αγγλία, 25-27 Μαρτίου 2010.

Παπαπροκοπίου, Ν. και Καμμένου, Α. (2009)

«Η πρώτη υποδοχή των “αλλοδαπών” παιδιών και των οικογενειών στους ελληνικούς παιδικούς σταθμούς» στο Διεθνές Συνέδριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με τίτλο: “Intercultural Education: Paideia, Polity, Demoi” που διοργάνωσαν η Διεθνής Ένωση Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (International Association for Intercultural Education) και το...

Ρήγα, Β. (2009)

“Knowing me, knowing you: adults’ training programme” στο Διεθνές Συνέδριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με τίτλο: “Intercultural Education: Paideia, Polity, Demoi” που διοργάνωσαν η Διεθνής Ένωση Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (International Association for Intercultural Education) και το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) σε συνεργασία...