Παπαπροκοπίου, Ν. (2008)

Παρουσίαση του βιβλίου Πειραματισμός τάξης για διδασκαλία με ομάδες μαθητών των Μπαγάκη Γ, Δεμερτζή Σ, Καίσαρη Σ, Φακίτσα Μ, Σταμάτη Θ στην ημερίδα με θέμα «Διεθνείς εξελίξεις στην εκπαιδευτική ηγεσία και τη βελτίωση σχολείου το διεθνές πρόγραμμα: Carpe vitam....

Ρήγα, Β. (2008)

Η συνάντηση με τον “άλλο”: παρεμβάσεις της ΕΑΔΑΠ σε διαφορετικές ομάδες – στόχους, στο συνέδριο “Κοινωνικές Ανισότητες”, το οποίο διοργάνωσε το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη 28-30 Μαΐου 2008.

Παπαπροκοπίου, Ν. (2008)

Η προσαρμογή των παιδιών στον παιδικό σταθμό: Προτάσεις για μια μη επώδυνη εμπειρία, στην ημερίδα “Μετάβαση και προσαρμογή των μικρών παιδιών σε διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα, την οποία συνδιοργάνωσαν η ΕΑΔΑΠ και οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του δήμου Ελευσίνας,...

Ρήγα, Β. (2008)

Η μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο: Μια ευρωπαϊκή εμπειρία από το πρόγραμμα Grundtvig, στην ημερίδα “Μετάβαση και προσαρμογή των μικρών παιδιών σε διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα, την οποία συνδιοργάνωσαν η ΕΑΔΑΠ και οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί...

Ρήγα, Β. (2008)

Τα αποτελέσματα στην Ελλάδα του προγράμματος για τη μετάβαση των παιδιών στο σχολείο, στην 3η συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης/ Εκπαιδευτικής Σύμπραξης Grundtvig με τίτλο Parent – Teacher Partnership for Childrens’ Transition to School, Svaly Jur (Σλαβακία), 24-26...

Ρήγα, Β. (2008)

Η πορεία της Φυσικής Αγωγής μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα για το νηπιαγωγείο, στο 9ο συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Κολλέγιο Αθηνών και το Κολλέγιο Ψυχικού, Αθήνα 18-20 Ιανουαρίου 2008.

Παπαπροκοπίου, Ν. και Αλιφραγκή, Α. (2007)

Συμπεράσματα από τα εργαστήρια που υλοποιήθηκαν με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, στην ημερίδα «Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και το παιδικό βιβλίο», την οποία συνδιοργάνωσαν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ΕΑΔΑΠ και Κέντρο Παιδαγωγικής Καλλιτεχνικής...